تجاری سازی صنعت

اولتیماتوم وزیر صنعت به خودروسازان مونتاژکار

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان مونتاژکار خواست که هر چه زودتر از مونتاژکاری محض دست کشیده و قطعات خودروهای تولیدی را در داخل کشور تولید کنند.

وزیر صنعت در جدیدترین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو تأکید کرد که برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروی ایران، قطعات خودروهایی که در کشور مونتاژ می‌شوند باید داخلی‌سازی شوند.

به گفته نعمت زاده، مونتاژکاران باید از مونتاژ Full CKD دست برداشته و واردات قطعات چینی و خارجی را کاهش دهند. او از شرکت‌های مونتاژکننده خودرو درخواست کرد تا برنامه‌‌ی زمان‌بندی خود برای داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی را ارائه کنند.

در سال جاری تعرفه‌های وارادات قطعات خودرویی به داخل کشور افزایش یافته است. این اقدام می‌تواند در راستای همان سیاست افزایش تعرفه‌های واردات قطعات خودرو به کشور صورت گیرد.

بازگشت به لیست